Pomáháme

Pomoc je důležitá a to zejména těm, které jejichž život postavil do náročných situací a nedoprovázelo je tolik štěstí. Příběhy těchto lidí ženou mnohdy až slzy do očí a jsou těmi, jimž pomoc právem patří.

Společnost Saphiro Jewelry s.r.o. proto pravidelně přispívá finančním darem na účet dobročinných organizací, které těmto lidem pomáhají.

V této sekci si můžete přečíst bližší detaily ohledně zmíněných dobročinných organizací, sbírek a o výšce finančních darů.

Sbírka pro Matyáše – Nadační fond AXON

matyas_axon_1

Pomozme Matyášovi, aby dokázal chodit bez cizí pomoci

„Jelikož všechny předpovědi ohledně budoucího stavu Matyáška byly negativní, pomalu jsem se začala smiřovat s tím, že se jeho stav už nikdy nezlepší,“ vzpomíná maminka Matyáše Tomana na téměř osm let trvající období po narození svého syna. Naději na zlepšení přinesla až Neurorehabilitační klinika AXON, díky které udělal Maty pokroky, které neměly být podle lékařů nikdy možné. Ba co víc, je velká šance, že Matyáš za pár měsíců z kliniky odejde bez cizí pomoci sám. K tomu však musí intenzivně cvičit.

Matyášův příběh

Matyáš se narodil ve 30. týdnu s mozkovou obrnou, nicméně nebylo jasné, jak moc je jeho mozek zasažený. Postupně se začalo ukazovat, že Matyáš opravdu za svými vrstevníky zaostává. Maminka ale neustoupila a s chlapcem začala cvičit už v den propuštění z nemocnice. Vojtovu metodu kombinovala s pobytem v lázních. Nicméně, jak sama přiznává, pořád cítila, že to nestačí. „Pravidelné návštěvy v pohybových lázních a domácí cvičení nebylo dostačující. Matyáš ani ve věku sedmi let nedokázal ujít pár kroků,“ doplňuje maminka Nikola.

Další možností, která se nabízela, byla operace zkrácených šlach a kyčlí. Tu však oddálila pandemie, maminka proto začala pátrat po jiných možnostech. Až narazila na Neurorehabilitační kliniku AXON.

Už po prvním týdnu přitom rodiče chlapce zažili něco, co podle lékařů nemělo být možné nikdy. Malý bojovník se do cvičení pustil s obrovskou vervou, která se vyplácí „Matyáš se každým dnem neuvěřitelně zlepšoval. Vůbec jsem ani nedoufala, že by u něj mohl přijít takový pokrok. Po měsíční terapii je výrazně uvolněnější a samostatnější, zajde si například sám na WC,“ popisuje s radostí maminka.

Stejnou radost má i sama primářka kliniky Jarmila Zipserová. „Domluvili jsme se s maminkou, že do roka a do dne začne chodit. Už teď můžu hrdě říct, že každým cyklem cvičení jsme tomu blíž.“

Aby ovšem Matyášek mohl v terapii pokračovat i nadále, rodiče prosí veřejnost o pomoc. Pojišťovny náročné terapie neplatí a celoroční cvičení je nad finanční možnosti rodiny. „Ani nevím, jak poděkovat všem, kteří pomohou postavit Matyho na nohy, znamená to pro nás hrozně moc“ vzkazuje paní Nikola.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na intenzivní terapie v Neurorehabilitační klinice AXON

Naše filosofie

Specializovanou léčbu dnes zdravotní pojišťovny proplácí jen z části, nebo dokonce vůbec. Celé rodiny se tak často ze dne na den ocitají v náročné finanční situaci a peníze shánějí, kde se dá. Vinou časových prodlev pak mimo jiné dochází ke ztrátě už dosaženého pokroku, či dokonce zhoršení zdravotního stavu pacienta.

„Kvalitní neurorehabilitační terapie není jednorázovou záležitostí a pro dosažení nejlepších výsledků je bezpodmínečně nutné ji absolvovat opakovaně. Prostřednictvím nejmodernějšího robotického vybavení v čele se dvěma přístroji Lokomat a kvalifikovaným personálem poskytuje klinika Axon efektivní léčbu na špičkové evropské úrovni,” vysvětluje primářka Neurorehabilitační kliniky AXON a předsedkyně správní rady Nadačního fondu AXON MUDr. Jarmila Zipserová.

Vzhledem k nákladnosti léčby Neurorehabilitační klinika AXON existenci nadačního fondu cítí jako svou společenskou odpovědnost. „Cítíme, že ve zdravotnictví chybí přístup k jednotlivci coby komplexní osobnosti,“ říká ředitel Nadačního fondu AXON Martin Hrzán. „Proto také nahlížíme na každého z nich dvojí optikou. Vnímáme jeho zdravotní postižení, ale také osobní život a sociální i finanční zázemí.“

Nadační fond AXON pacientům a jejich rodinám poskytuje poradenství v oblasti fundraisingu a neziskového sektoru. Kromě financí na terapie jim pomáhá získat také praktické znalosti – například jak podat žádost pro založení sbírky nebo získání příspěvku od jiných nadačních fondů. Nadační fond AXON klientům pomáhá i s kompletním vytvořením podkladů pro veřejnou sbírku či fondy a následnou medializací příběhů. Mimo to se aktivně zasazuje o zlepšení podmínek v oblasti dostupnosti léčby. Jedná se zdravotními pojišťovnami a apeluje na možnost finančního hrazení rehabilitací v plné výši.

Kdo je kdo v Nadačním fondu AXON
  • Zakladatel: NF AXON Neurorehabilitační klinika AXON s.r.o.
  • Ředitel: Martin Hrzán
  • Správní rada: Předsedkyně: MUDr. Jarmila Zipserová
  • Členka: Lucie Zipserová
  • Člen: Filip Mikulec
Nadační fond AXON

  • Červenomlýnská 1088/12, Ďáblice, 182 00 Praha 8
  • IČO: 077 55 619
  • Tel.: +420 723 117 055
  • E-mail: michaela.simova@nfaxon.cz

Číslo účtu: 2601572011/2010

Měsíčně: 8000 Kč

Dosud jsme přispěli: 256000 Kč

Darovali jsme již 256000 Kč

a každý měsíc srdečně pokračujeme!